KULLAAKADEMIEN verkar för att skapa tillväxt inom lokalt näringsliv och bidra till effektivare offentlig verksamhet.

Tillväxt kan skapas genom ett professionellt styrelsearbete, förståelse för olika verksamheters drivkrafter, förutsättningar och regelverk, t ex. offentlig upphandling. KullaAkademien erbjuder tillväxtseminarier, utbildning och nätverkande.

Tillväxt genom professionellt styrelsearbete

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för att utveckla företaget. Företagets konkurrenskraft ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer.

Gör fler affärer med Kommunen – Upphandlingar i praktiken

Våra erfarenheter är att förståelse, kunskap och erfarenhetsutbyte mellan olika intressegrupper bidrar till ett positiv näringslivsklimat och effektivare offentlig verksamhet. Vi vill vara med och förbättra villkoren för näringslivet på Kullahalvön och därmed också bidra till bättre ranking för Höganäs Kommun.

KullaAkademien har satt samman en seminarieserie om tre avsnitt.